woensdag 9 november 2016

Omtrek van een cirkel...


Al doende leert men, dacht de juf... 

En ze liet ons allerlei cilinders meebrengen en verzamelen in de klas...

En ook nog een meetlat en een stuk touw...

En daarna kregen we de opdracht;

''Meet van elk voorwerp 
de omtrek en de diameter 
van het grond- of bovenvlak.''

 Je ziet het, een bonte verzameling van voorwerpen... 
Maar overal kunnen we omtrek en diameter meten...Met een touw en een lat proberen we alles zo nauwkeurig mogelijk te meten...
 
En hier dan de nette nota's die netjes genoteerd zijn... 


 En waarom deden we dat nu allemaal?

Wel, de volgende opdracht was dat we moesten uitrekenen wat de verhouding was tussen de diameter en de omtrek van die cirkels.

M.a. w. ''Hoeveel keer kan een diameter in de omtrek van dezelfde cirkel?''

En het antwoord was altijd hetzelfde...

 

3 keer... 

Eigenlijk ''drie keer en een bitteke'' 

(woorden van o.a. Jule ;-) )

En zo kwamen we bij 3,14 en dus bij pi en dus ook bij de formule voor de omtrekberekening van een cirkel zijnde "diameter maal pi"...

Simpel, toch?
;-)

2 opmerkingen: